Komentář společnosti Randstad k únorové míře nezaměstnanosti

07. 03. 2021

„Na počátku covidové krize se propouštění dotklo většiny oborů. Nyní kromě sektorů nejvíce postižených vládními restrikcemi zasahuje zejména pozice střední úrovně a týká se hlavně netechnicky orientovaných zaměstnanců se středním vzděláním. Zvyšuje se naopak zájem o vysoce kvalifikované lidi z oblastí, které jsou vůči covidové krizi imunní, nebo dokonce rostou (IT, technologie, e-commerce, zdravotnictví), a také o osoby manuálně pracující ve výrobě, logistice, e-commerce či potravinářství. Právě středně kvalifikovaných pracovníků bude mezi nezaměstnanými nejspíš nadále přibývat, zatímco v nejvíce žádaných oborech budou odborníci stále více chybět. Řešením této situace mohou být kvalitní rekvalifikační programy, v rámci kterých firmy svým zaměstnancům i uchazečům nabídnou možnost získat nové znalosti, zejména pak osvojit si aktuálně tolik potřebné technické a digitální schopnosti," říká Jacek Kowalak, generální ředitel české pobočky společnosti Randstad. 

Praha, 5. března 2021

celý článek

Informace o konání výročního shromáždění členů KPČR, z.s.

09. 09. 2020

 Shromáždění členů Klubu personalistů ČR, z. s. se konalo ve čtvrtek 3. září 2020 v sídle Klubu. Jednání probíhalo od 9:30 do 12:30 hodin.

Všichni současní členové obdrželi v dostatečném předstuhu pozvánku, s přesným programem a s průvodními materiály.

celý článek

Co je Work Life Blend?

22. 07. 2020

 Plošné využívání práce z domova. Směs práce a osobního a rodinného a společenského života. Fenomén posledních měsíců. Koronavirová krize způsobila hluboké mentální změny v uvažování, jak dál pracovat a organizovat práci svých lidí. A to nejen z pohledu, odkud pracovat, ale i jak (ne)flexibilně přistupovat ke skloubení pracovního a osobního života z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele. Má ovšem v době, kdy stále víc a víc využíváme on-line technologie a řadu zaměstnání můžeme vykonávat takřka kdykoliv a odkudkoliv, smysl mluvit o Work Life Balance? Nepřeklápíme se i my na Západě už nějaký čas do zmiňovaného Work Life Blend?

cheap sex dolls imitation watches

celý článek

Online nábor funguje nově i ve výrobě

01. 04. 2020

Praha, 1. dubna 2020 –

Z aktuálních údajů a zkušeností personálně poradenské společnosti Randstad vyplývá, že nábor nových pracovníků v Česku probíhá i během nouzového stavu. Způsob náboru se však zásadně změnil. Online pohovory, již dříve běžně využívané s uchazeči na kancelářské profese, se nyní nově zavedly i v případě náboru zaměstnanců do výroby. Kandidáti na dělnické a další manuální pozice absolvují online testy a pohovory pomocí běžně využívaných nástrojů, jako je Hangout call či Skype, a fyzicky se potkávají se zaměstnavatelem ideálně až při podpisu smlouvy. Aby firmy mohly uchazečům o zaměstnání lépe představit jejich budoucí pracovní prostředí, investují ve zvýšené míře do náborových videí a online prezentace.  

celý článek

Na co mají nárok zaměstnanci v karanténě

17. 03. 2020

 Bezpečnostní opatření kvůli koronaviru se postupně utužují. Namísto paniky je však nyní namístě pragmatická úvaha nad tím, co vlastně musíte zajistit, pokud máte zaměstnance na home office nebo na co máte nárok, pokud jste dokonce v karanténě uvízli sami. Připravili jsme pro vás rychlý přehled doporučení.

Překážka na straně zaměstnance
Pokud je zaměstnanec v nucené izolaci, ať už z důvodu projevení příznaků koronaviru nebo nařízené karantény ze strany lékaře, jedná se o překážku na straně zaměstnance a platí stejná pravidla jako při pracovní neschopnosti z důvodu nemoci. V takovém případě mu náleží po dobu prvních 14 kalendářních dní náhrada mzdy či platu ve výši 60 % průměrného výdělku. V případě prodloužení karantény přebírá odpovědnost stát a zaměstnanec má od 15. dne nárok na vyplácení nemocenského pojištění v následující výši:
do 30. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu,
od 31. dne do 60. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény 66 % redukovaného denního vyměřovacího základu,
od 61. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény 72 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

celý článek

Širší prvomoci zaměstnavatelů jako cesta k vyšší efektivitě práce

04. 12. 2019

Mnoho manažerů s autoritářskými sklony se mylně domnívá, že efektivity práce u jejich podřízených lze dosáhnout skrz mikro-management a skrz co nejpřesnější a nejpodrobnější instrukce zadávené jednotlivým pracovníkům. Tento systém ale nebere v úvahu specifika jednotlivých zaměstnanců ani jejich motivaci dělat práci „sami za sebe“, a proto nefunguje. Nástrojem k vyšší efektivitě práce nejsou přesnější instrukce a pravidla, ale naopak rozšířené pravomoci řadových zaměstnanců.

Možnost proaktivně řešit své potřeby

Podle Training Zone jsou širší pravomoci svěřené zaměstnancům způsob, jak zajistit, že tito zaměstnanci budou schopni následně proaktivně řešit své potřeby a požadavky, aniž by byli svazováni tím, co jim diktuje jejich manažer. Problém je totiž v tom, že žádný člověk se stoprocentně neubrání subjektivnímu zkreslení vnímání dané situace. Každý manažer tak dává svým podřízeným instrukce, které odpovídají tomu, jak oni sami vnímají danou situaci, a nenechávají prostor podřízeným k tomu, aby situaci vyřešili pomocí nástrojů, které jsou jim blízké a které odpovídají jejich přístupu a osobnosti. Tím, že jsou zaměstnancům rozšířené pravomoci, o těchto věcech mohou rozhodovat sami a najít tak ideální řešení.

celý článek

5 kroků k firemní kultuře s pozitivním přístupem k zaměstnancům

04. 12. 2019

 Pozitivní přístup firmy k zaměstnancům není pouze o penězích. Zaměstnanci v dnešní době hledají u potenciálních zaměstnavatelů i jiné, nefinanční hodnoty, kvůli kterým jsou si často ochotni vybrat i zaměstnavatele, který jim nabízí méně peněz. Dnes se podíváme na to, jak se můžete i vy stát firmou s pozitivní firemní kulturou, vysokou prestiží zaměstnavatele a zdravým přístupem ke svým pracovníkům.

Ocenění kvalitní práce
Jak uvádí HR Morning, zaměstnanci především chtějí, aby byla jejich kvalitní práce oceněna. Často se stává, že za jejich práci je chválen jejich nadřízený, a chvála se tak často nedostane až k těm lidem, kteří se na úspěšném projektu skutečně podíleli. Buďte spravedliví a veřejně oceňujte práci skutečně relevantních lidí.

celý článek